El proppassat 7 de juliol el nou Sr. Regidor de l’Ajuntament de Barcelona al Districte de Les Corts, Joan Ramón Riera Alemany, va visitar la nostra comunitat parroquial. Acompanyat de la seva secretària tècnica va tenir, de la mà del nostre Rector Mn. Pere Montagut, un primer contacte amb la història, la vida i la missió de l’Església al barri de Les Corts. En un primer moment va comprovar la presència dels diversos grups parroquials i de la projecció evangelitzadora, social i cultural que generen. Després va fer una visita al temple on va poder admirar les millores que, al llarg d’aquests darrers anys, s’han portat a terme. Malgrat el temps de pandèmia i la incertesa que domina ara tota programació el Sr. Regidor va manifestar el seu desig de conèixer més la Parròquia de cara a la seva Festa Major. Per la seva part, el nostre Rector es va alegrar de reprendre el contacte amb les autoritats del Districte com a signe de servei al bé comú i del protagonisme de les institucions en benefici de la convivència entre tots els veïns del nostre barri.