La Creu Trinitària

El símbol de l’Ordre dels Trinitarios, que son els que van propagar l’advocació del Remei,  és una Creu que presenta 2 versions :

– Una primera versió de creu puntada , els extrems presenten uns eixamples que semblen ” potes” , amb la mateixa disposició vertical vermella solapada a l’horitzontal blava.

– Una segona versió de creu de franges senzilles , que consisteix en una franja vermella vertical , superposada a una altra blava horitzontal , ambdues de la mateixa mida.

Encara que la segona versió de la creu es considera més actualitzada per representar als reformats de l’Ordre de Trinitaris (els Descalços), sembla ser, segons algunes fonts, que la forma de franges senzilles era el primer model dels seus fundadors, a la qual voler retornar els reformadors.

Pel que fa als colors, hi ha , però, un tercer color , que passa desapercebut moltes vegades a les fonts hagiogràfiques , que és el blanc , com fons on es traça la creu bicolor . Aquest és el sentit que presentaven els primers hàbits de l’Ordre, que s’acompanyaven d’un escapulari de color blanc, que disposava d’una obertura per introduir el cap i deixava caure cap l’esquena i cap al pit seus extrems , en la part davantera figurava la creu bicolor . Els tres colors de la creu , de base provençal , s’ha identificat per alguns autors amb els 3 colors de la bandera francesa , com a símbols inconfusibles del país gal , si bé , és evident , que seria en tot cas a l’inrevés . Són moltes les explicacions que s’han donat a aquests colors , des de les simples que els associen a cadascuna de les persones de la Trinitat a les més teològiques que volen descobrir a la creu trinitària una icona – resum de la història de la salvació . La veritat és que cap de les explicacions s’ha imposat a les altres , segurament perquè d’aquesta manera la creu trinitària pot seguir sent un signe d’alliberament .

Quan els trinitaris alliberaven els captius els imposaven un petit escapulari amb la creu trinitària . D’aquesta manera era més fàcil diferenciar els alliberats dels que encara no ho havien estat . Al mateix temps era tot un símbol dels que quedaven “marcats ” o ” comprats ” per Déu Trinitat per ser definitivament lliures en ell. La majoria dels captius alliberats no es tornaven a treure aquest escapulari en tota la seva vida , per així recordar millor a Déu que havia anat a buscar a les masmorres de l’horror i als frares trinitaris que van servir de mans de Déu , aquests mateixos frares que portaven també sempre sobre el seu pit la creu tricolor i amb això pregonaven a tots que Déu ens estima fins a l’extrem .

Però el que és indubtable és el seu simbolisme hagiogràfic del que representen els 3 colors : el blanc ( fons o englobant ) , el blau ( horitzontal o jacent ) i el vermell ( vertical o descendent ) ; colors identificadors de la Santíssima Trinitat : Pare , Fill i Esperit Sant, respectivament , com a elements fonamentals de l’Ordre. Observant , que les 2 aspes que es creuen , no es fonen en el centre, sinó que es solapen entre si i sobre el fons , indicador que les 3 Persones són diferents i es diferencien , però totes formen un mateix Déu.

Moltes imatges de la Mare de Déu del Remei es representen amb l’escapulari trinitari, amb aquesta creu.