Adoració Eucarística

En un clima de silenci i mitjançant l’oració personal i d’intercessió s’enforteix la vida d’unió amb Déu i es renoven els desigs de tractar la seva mateixa presència en els germans.

Proposem de retornar al costum setmanal de l’Adoració Eucarística tots els dijous per la tarda, de 18:30h a 19:50h. En la mesura que hi hagi el compromís dels feligresos de la parròquia de garantir la presència d’adoradors davant Jesús Sagramentat, anirem augmentant les hores d’adoració eucarística.