Schola Gregoriana de Catalunya

Entitat musical que té com a finalitat el mantenir viu el llegat musical i espiritual del Cant Gregorià. Realitza els seus assaigs a la nostra Parròquia i celebra concerts en ella i en diversos llocs on se la convida. Organitzen també cursos de divulgació a persones interessades per aquest cant.