Grup de Joves del Remei

 

A la parròquia tenim dos trobades formatives de joves:

Nois i noies universitaris menors de 24 anys, que ens trobem tots els dimecres en acabar la missa del vespre.

https://www.instagram.com/grupdejovesdelremei/