Grup de Joves del Remei

Grupo de Jovenes del Remei

A la parròquia tenim dos trobades formatives de joves:

Nois i noies universitaris menors de 24 anys, que ens trobem tots els dimecres en acabar la missa del vespre.

Més grans de 24 anys, que anomenem de professionals joves, que ens trobem dos cops al mes, normalment un divendres i un diumenge al vespre.

https://www.instagram.com/grupdejovesdelremei/