Orfeó de Les Corts

“L’Orfeó de Les Corts” realitza un concert anual amb motiu de la Festa Major. http://www.orfeo-de-les-corts.org