Coral Concòrdia

Entitat que porta a terme els seus assaigs els dilluns de 22:00h a 24:00h. Realitzen concerts a la parròquia i fora d’ella. Participen en trobades de corals. A través de la constància i de les aptituds personals per al cant, comparteixen l’alegria i satisfacció de superar noves partitures.