Viure la Fe

Grup d’escolans

A partir de la catequesi de Primera Comunió, als 7 anys, i sense límit d’edat. Mitjançant el servei de l’Altar es crea un ambient receptiu a l’acció de la gràcia Divina de manera que permeti fomentar, promoure i acompanyar un amor i dedicació especial a la sagrada Eucaristia. Tot preparant i assajant les celebracions, ajudant al bon desenvolupament de les mateixes, aprenen els estris i el significat dels objectes i rituals, senten la proximitat del sacerdot, formen un veritable grup d’amics, i alhora hi ha la possibilitat de suscitar inquietuds vers la vocació sacerdotal.

 

Adoració Eucarística

Dijous (de 9:30h a 19:45h), segons un calendari exposat i adaptat als diversos períodes de l’any. Es constitueix així un grup d’adoradors que asseguren la permanència de la comunitat en oració, mantenint la possibilitat de que siguin molts més els qui sentin la crida a romandre prop de l’Amor dels amors. En un clima de silenci i mitjançant l’oració personal i d’intercessió s’enforteix la vida d’unió amb Déu i es renoven els desigs de tractar la seva mateixa presència en els germans.

Dos dijous al mes a la capella del Santíssim de 9:30 en acabar la Missa del matí fins a les 20:00, inici de la Missa del vespre.