Contacte

Adreça postal:

Parròquia Santa Maria del Remei / Plaça Concòrdia 1 / 08014 Barcelona

Horari: Dimarts i dijous de 17’30 a 19’30h

Telèfon: 93 439 35 24

Correu electrònic: santamaria211@arqbcn.cat