Equip de Caritas Parroquial

Voluntariat de Càritas

Atenció personal els dimecres de 10 a 12:00h, coordinada amb els Serveis Socials de l’Ajuntament, amb col-laboració amb diverses entitats (residències, menjadors socials). Fer de la parròquia un veritable centre de promoció de la dignitat humana i d’assistència als més necessitats.