Associació d’Amics de l’Orgue de Les Corts

Associació d’Amics de l’Orgue de Les Corts

El mes de maig del 2007 a la parròquia de Santa Maria del Remei de les Corts es constituí una comissió per a la construcció d’un nou orgue que substituís l’orgue d’Organería Española que funcionava des del 1959.

Aquesta comissió, per suggeriment del sr. rector d’aquell moment es transformà en associació, amb uns estatuts aprovats el 20-10-2009, integrada només per les 6 persones de la comissió i amb la finalitat d’organitzar les activitats fundacionals, promoure el coneixement dels orgues i la seva música, amb concerts,  sessions divulgatives i visites a instruments històrics. Posteriorment s’han anat afegint nous membres i actualment som 35 socis.

L’orgue encarregat a l’empresa d’orgueneria A&K Orgues de Vent, va ser solemnement beneït el dia 10 d’octubre del 2010 per Mons. Valentí Miserachs i Grau, aleshores president del Pontifici Institut de Música Sacra. Amb aquest motiu vàrem organitzar l’edició d’un DVD amb un reportatge sobre la construcció de l’orgue, acompanyat d’un CD amb la música del concert inaugural a càrrec del professor Josep Maria Mas i Bonet. Aquesta edició doble de DVD+CD està completament esgotada.

A més aquell desembre de 2010 vàrem editar un altre CD amb la música del concert de Nadal a càrrec del nostre amic Bernat Bailbé i Cristau, pràcticament esgotat.

Des de la seva fundació fins ara hem organitzat més de 60 concerts d’orgue, amb l’instrument sol o bé acompanyant a d’altres instruments o veus.

Cada cicle anual de concerts es composa de 5 actuacions: Any Nou, Quaresma, Pasqua, Festa Major i Nadal. El concert de Quaresma el tenim reservat per als alumnes del professor Mas i Bonet. El concert de Pasqua, s’organitza dins del Cicle de Clàssica a les Corts, fruit d’un acord amb el Centre Cívic Josep M. Trias i Peitx. Alguns anys que la nostra economia ens ho ha permès també hem organitzat un concert pel Corpus.

El dia 30 de juny del 2019 vàrem tenir el concert número 50, a càrrec de Pau Riuró i del qual es va editar un CD per obsequiar als nostres associats i amics, que encara podem oferir a qui ens el demani.

D’acord amb la parròquia es va oferir l’orgue A&K als conservatoris de Barcelona per a les pràctiques dels seus alumnes. Fruit d’aquest oferiment, des del 2010 tots els dimecres el professor Mas i Bonet hi dona classes als seus alumnes. A més Montserrat Torrent té reservat els dimarts al matí per a poder-hi estudiar.

Per a la divulgació de l’instrument, vàrem fer un acord de col.laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics del districte de les Corts, fruit del qual s’han fet diverses sessions demostratives a alumnes d’escoles del barri.

Des de el 2012, sempre que les circumstàncies ho han permès hem organitzat una visita a la tardor d’alguns orgues de Catalunya, entre d’altres hem visitat l’Aleixar, Castelló d’Empúries, Montblanc, Ulldemolins, Vallmoll, i els orgues de Girona.

Malgrat les circumstàncies actuals derivades de la Covid 19, hem mantingut dins del possible el nostre cicle anual de concerts, contant amb un nombre notable de participants, que ens estimulen a seguir endavant amb la nostra activitat. Gràcies també a la generosa col.laboració de la parròquia de Santa Maria del Remei de les Corts.

Relació d’orgues de la Parròquia de Santa María del Remei de Les Corts

1862 – El rector Mn. Joan Sanpere compra un harmònium de la casa Debain de París al Sr. Bernat Calvó Puig per la quantitat de 5000 rals.

1926 – El mes de gener, el rector Mn. Jaume Argemí solicita al Sr. Bisbe autorització per fer una subscripció per  a l’orgue de Lope Alberdi i a la vegada demana l’aprovació del projecte.

1926 – El mes d’abril, previ informe del músic Mn. Josep Masvidal, el Sr. Bisbe aprova el projecte de l’orgue i la subscripció per recaptar diners.

1926 – El dia 6 de juny és solemnement beneït i inaugurat l’orgue romàntic de l’orgueneria de Lope Alberdi, apadrinat per Vicenç Deu i Mata i M. del Carme Deu de Millet.

1936 – El mes de juliol desapareix l’orgue en l’incendi del temple.

1957 – Essent rector el Dr. Joan Net, s’encarrega la construcció d’un orgue a l’empresa  Organeria Española S.A. (OESA) que l’instal.larà al cor superior, dividint el moble en dos cossos per tal de no tapar la rosassa.

1959 – L’orgue OESA és solemnement inaugurat per l’organista Sr. Alberdi, parent del Sr.Lope Alberdi i representant d’ OESA a Barcelona.

2009 – S’encarrega la construcció d’un orgue nou, per instal.lar al cor inferior, a l’empresa d’orgueneria A&K Orgues de Vent, de Barcelona.

2010 – L’orgue OESA és desmuntat i traslladat a la parròquia monestir de Sant Feliú de Guíxols.

2010 – El dia 10 d’octubre a les 10 del matí és solemnement beneït l’orgue nou per Mn. Valentí Miserachs,  president del Pontifici Institut de Música Sacra

Relació d’organistes de la Parròquia de Santa María del Remei de Les Corts

1912 –  A petició del rector Mn. Jaume Argemí, el Sr. Bisbe nomena “Coadjutor   Organista“ a Mn. José Zacaya i crea una escola de música per als escolans.

1924 – El Dr. Serrat, capellà de l’asil de Sant Rafael i el seu pare, donen classes de música als escolans.

1926 – Fa les funcions d’organista Ricard Bover i Bas que després serà organista a la parròquia de Santa Anna i a la basílica dels Sants Just i Pastor.

1935 – Mn. Antoni Malats i Gallès és nomenat beneficiat-organista fins que és destinat a Sta. Maria de Gràcia.

1950 – Els anys 50, és el Sr. Esteve Margenats (pare), professor del Conservatori Municipal qui fa les funcions d’organista.

1957 – El rector Dr. Net fa nomenar organista Mn. Alfons Puig Pujal i s’habilita una vivenda al carrer Dr. Ibàñez per a ell.  Inaugura l’orgue OESA.

1960 – Els anys 60, retirat Mn. Alfons Puig, el substitueix Esteve Margenats i Foó, que igualment que el seu pare també era professor del Conservatori Municipal.

1970 – El rector Mn. Francesc Tena fa nomenar beneficiat-organista, per segon cop, Mn. Antoni Malats i Gallès, que viu a les Corts.

1975 – Ve a viure a les Corts l’organista i compositor Mn. Domènec Cols que fa d’organista fins que es nomenat canonge de la Catedral.

1975 – A la vegada começa  les funcions d’organista el germà marista Josep Ivars del col.legi del carrer Vallespir fins als anys 2000, poc abans de la seva mort.

1987 – Josep Petit García comença a fer d’organista a les misses del diumenge al vespre.

2009 – Actualment la funció d’organista és compartida entre Daniela Pons i Josep Petit.