El dia 30 de maig de 2005, primera celebració de la seva festa litúrgica, al fons de l’església es va beneir la placa recordant, que en aquesta parròquia de Santa Maria del Remei, el dia 2 de setembre de l’any 1950, van tenir lloc les exèquies del Beat Pere Tarrés i Claret, i donant gràcies a Déu per la seva beatificació:

El dia 2 de setembre de 1950 se celebraren, en aquest temple parroquial de Santa Maria del remei de les corts, les exèquies del dr. Pere tarrés i Claret, beatificat pel papa joan Pau II, en fem memòria en la primera celebració de la seva festa litúrgica, tot donant gràcies a Déu. 

El dia 19 de març de 2007, es va beneir la imatge del beat Pere Tarrés, feta amb pedra d’Ulldecona, obra de l’escultura de Montserrat Garcia Rius, i que podem veure i venerar-la en la capella del Santíssim de la nostra Parròquia.

El dijous 30 de maig a les 19:30h. celebració eucarística presidida pel bisbe David Abadías, auxiliar de Barcelona, concelebrada per l’equip de formadors del Seminari de Barcelona i amb la participación de nombroses entitats vinculades al dr. Pere Tarrés.