Òrgans de col·laboració

Consell Pastoral
Aconsella i assessora al Rector en la programació, marxa i avaluació de la vida comunitària.

Consell d’Economia
Aconsella i assessora al Rector en la programació, execució d’obres de manteniment i obres extraordinàries, així com en la revisió dels ingressos i despeses de l’economia parroquial.

Despatx Parroquial
Àmbit d’atenció al públic per a qualsevol consulta, petició de documents, de celebracions o de qualsevol altre assumpte relacionat amb la vida parroquial. El Rector pot rebre visites, prèvia sol·licitud, sobre qualsevol consulta, petició o necessitat dels fidels o de qualsevol altra persona interessada.

Secretaria Parroquial
Àmbit de treball en el qual es realitzen i coordinen tasques administratives relatives a la vida interna de la comunitat, dels diversos grups o a les relacions externes de la Parròquia.

Arxiu Parroquial
Espai de conservació de documents de valor històric (escrits o gràfics) o procedents de l’administració parroquial.

“La Veu de la Parròquia”
Full d’informació i notícies parroquials o eclesials de periodicitat setmanal que els fidels troben a les entrades de l’església, excepte a l’estiu.