Guies i Scouts d’Europa

La pedagogia de l’escoltisme catòlic estimula nens i joves a responsabilitzar-se en les virtuts humanes, a créixer espiritualment i a entrar en un servei generós des de l’Església per a la societat. Pares i fills formen una autèntica família scout. Ho aconsegueixen a través de la Llei i de la promesa scout, de les reunions dels dissabtes al cau, de l’organització de patrulles, de trobades i campaments d’estiu. Llobatons i Llobatones de 8 a 12 anys; Guies i Scouts de 12 a 17 anys; Guies Majors i Rovers a partir dels 17 anys.Guías y Scouts de EuropaGuías y Scouts de EuropaWeb oficial Agrupament Scout i Guia Parròquia de Remei.