Durant diverses setmanes s’estarà treballant en un tractament especial per allisar i polir el terra de la nostra església. En diferents fases es fan els treballs, amb el consegüent moviment dels bancs de la nau central i laterals.