La Veu de la Parròquia

Època3/Núm.21
www.parroquiaremei.org
Diumenge IV de Pasqua
8 de maig de 2022

GRUP DE GENT GRAN. El dimarts dia 10 de maig, a les 17:30h tindrà lloc la propera trobada de gent gran. Després de la xerrada del mossèn, hi haurà activitats i berenar.

VISTA DEL RECTOR DEL SEMINARI. El rector del Seminari, Mn. Salvador Bacardit, ens acompanyarà el diumenge 8 de maig a la missa de 12, a fi i efecte de conèixer la parròquia dels nostres seminaristes, David Lucena i Mia Batlle. Pregueu per les vocacions i per tots els sacerdots.

CONCERT D’ORGUE. El diumenge dia 8 de maig a les 18h tindrem el concert d’orgue de Pasqua a càrrec de l’organista Jordi Figueras i Carreras, amb un programa ben interessant. No hi falteu!

PARES I MARES DE LA CATEQUESI. També aquest diumenge dia 8, a les 18:30h tindrem una trobada dels pares i mares de la catequesi per parlar de la marxa del curs, de les preparacions per a la primera comunió i del futur de la catequesi. Tot seguit tindrem la missa mensual pels infants de la catequesi.

CURSET PREMATRIMONIAL. Aquest mes de maig, els dilluns 9, 16, 23 i 30, a les 20:45h tindrà lloc el proper curs prematrimonial per a preparar els nuvis per al matrimoni. Pregueu per totes les famílies, especialment pels que participaran en el curset.

PROJECTE RAQUEL. El dilluns dia 9 de maig, a les 20:45, tindrem la propera trobada del Projecte Raquel de la nostra parròquia. Pregueu per la conversió i la sanació de totes aquelles noies que han avortat, i les seves parelles, perquè acullin el perdó de Déu i el consol del seu Amor.

CONSELL PARROQUIAL. El divendres dia 13, a les 20:45h, tot just acabada la missa de la tarda, tindrem el proper Consell Parroquial per a avaluar aquest curs pastoral, estudiar algunes propostes i preparar l’estiu.

CASAMENT. El dissabte dia 14, a les 13h, es casaran a Santa Maria del Remei uns joves, en Jaime Villalba i la Marta Olóndriz, que han participat durant molts anys en el grup de joves i de professionals de la nostra parròquia. Preguem per la seva fidelitat.

MN. PERE MONTAGUT ENTRE NOSALTRES. El diumenge 15 de maig, vindrà a celebrar la missa de 12 Mn. Pere Montagut, que tants anys ha estat entre vosaltres com a rector d’aquesta parròquia. Espera poder saludar molts de vosaltres!

ROSARI A LA MARE DE DÉU DE FÀTIMA. Com és costum en aquesta parròquia, el diumenge més proper a la festa de la Mare de Déu de Fàtima (13 de maig), i per tant el diumenge dia 15 de maig, celebrarem un rosari en honor de la Nostra Mare del Cel, amb adoració al Santíssim, a les 13h. És una molt bona ocasió per a pregar en comunitat per tantes necessitats que tenim entre les nostres famílies, la societat en la que vivim i el món sencer.