Enguany la setmana ecumènica de Pregària per la Unitat dels Cristians durarà del 18 al 25 de gener de 2022

Un any més el Pontifici Consell per a la promoció de la Unitat Cristiana i la Comissió Fe i Constitució del Consell Mundial de les Esglésies han publicat els textos per a la pregària per la unitat dels cristians. La tria del tema i el projecte del text havien estat confiats prèviament al Consell de les Esglésies de l’Orient Mitjà, la seu del qual es troba a Beirut.

Seguir pregant per retrobar la unitat perduda des de fa massa temps és un deure ineludible de les diferents confessions cristianes. Quan un prega ha de fer tot el que estigui a la seva mà per aconseguir el que demana. La nostra pregària ha de consistir a demanar a l’Esperit Sant que ens inspiri accions que facilitin la unitat desitjada per Jesús (Jn 17,11.21-.23)

El punt de partida de la tasca ecumènica, conditio sine qua non, és l’amor a tots els cristians sense excloure qui no n’és. Un amor expressió de la fe (Jm 2,14), perquè el qui no estima no coneix Déu (Jn 4,8) i qui no coneix Déu no pot ser cristià. Cercar l’amistat fraternal amb persones o grups d’altres confessions és absolutament necessari per iniciar i mantenir relacions interconfessionals.

Hem d’incloure la pastoral ecumènica en el conjunt de l’activitat pastoral de les parròquies. No es tracta d’un afegit sinó d’un element constituent de l’acció pastoral. Tenim un cert deure de pregar “units” per la unitat i per tot el que calgui, no només en la Setmana de la Unitat, sinó al llarg de tot l’any.

Aquest 18 de gener es durà a terme la Celebració ecumènica “Setmana de la Unitat” a les 19 h a la Catedral de Barcelona presidida pel bisbe auxiliar Mons. Javier Vilanova. Per altra banda, cada dia fins al 25 de gener hi haurà una pregària a les 18 h a la Catedral de Barcelona.