Com cada any, en aproximar-se els dies de Nadal, l’Església té una especial preocupació pels més vulnerables de la societat. Crist, que es va fer pobre per enriquir-nos amb la seva pobresa, ens manifesta la grandesa del seu amor i vol que, en acollir-lo, el fem extensible a tots els que ho passen malament. Per això son dies que han de remoure la nostra consciència i obrir-nos a les necessitats dels altres. No oblidem que la Caritat és la llei fonamental de la nostra Fe, i una dimensió intrínseca de la vida de l’Església.

Per aquest motiu hem organitzat una Campanya de Nadal, per donar suport a algunes iniciatives:
– Estem atenent unes vint famílies del nostre barri, amb targetes moneders, amb un cost mensual d’uns 1800€. Caldrà fer front a aquesta despesa mensual. Ho podeu fer a través de donacions al compte de la parròquia, o bé domiciliant les vostres donacions. Podeu també apadrinar una família mensualment, amb el cost d’uns 75€/mes.
– Recollida de roba per adults, homes i dones, nova o en molt bon estat (perquè als necessitats no els podem donar les nostres “sobres”), per al Centre Assis, del nostre Arxiprestat. Trobareu dos contenidors al peu del presbiteri per a deixar-ho.

Comptes de la parròquia: La Caixa ES50 2100 0813 6202 0006 0296
Banc Santander: ES21 0075 1085 6706 0010 2650