El diumenge 27 de novembre comença el primer diumenge d’Advent, temps per a preparar-nos per a la vinguda de Jesús infant. La paraula ‘advent’ prové del llatí i vol dir ‘arribada’. En el cristianisme, l’advent s’associa amb la doble vinguda de Jesucrist: la primera, fet home i nat de la Verge Maria, se celebra el 25 de desembre. La segona serà “amb glòria, per judicar els vius i els morts” al final dels temps. L’advent, doncs, és preparació joiosa per Nadal i temps per considerar que la nostra vida es projecta més enllà de l’estada terrenal. Hi ha diverses tradicions que ajuden a viure la preparació que significa l’Advent. Corones d’advent, fer el pessebre, calendaris d’advent amb una reflexió diària, decoracions nadalenques, accions de voluntariat, assajos de pastorets o pessebres vivents, recollida d’aliments i joguines, cantades de nadales… són algunes de les opcions que ajuden a viure bé aquest temps litúrgic. El morat, color propi de l’advent, simbolitza la preparació espiritual. També és propi el color rosat, que es fa servir a la missa del diumenge Gaudete (el tercer d’Advent) per indicar la proximitat de Nadal.