Amb el lema “El somni de la Vocació”, comencem el mes de novembre amb la tradicional Cadena de Pregària per les vocacions que es fa a les Diòcesi de Catalunya.

Pensem i resem tot el mes per aquesta intenció; de manera especial a la nostra arxidiòcesi de Barcelona, ho farem els dies assignats 8, 18 i 28.

En el proper número del Full Dominical trobareu una separata amb testimonis, textos i reflexions que poden ajudar a pregar per les vocacions.

També podeu trobar més informació, material, textos, vídeos, etc. a la web de la Cadena de Pregària per les vocacions: http://www.cadenadepregaria.cat