Aquest diumenge 1 d’octubre presenciem a la plaça Concòrdia de Barcelona, davant de la parròquia de Santa Maria del Remei, la cerimònia d’investidura d’Ana Aragonés com a nova cap de la Companyia Santa Maria del Remei.
Igualment es va procedir a l’inici de la nova Ronda Solar per a guies, escoltes, llobatons i llobatones, així com el pas de Manada a Tropa dels Llobatons i el pas a Companyia de les Llobatones.