El Sr. Ricardo Alonso ha fet donació a la parròquia d’una maqueta de la nostra església, que hem col·locat a la capella de sant Joan Pau II.