El passat 1 d’octubre es va celebrar l’última reunió de Consell de Pastoral i del Consell d’Economia de la nostra Parròquia amb mn. Pere Montagut com a rector. A causa de les especials circumstàncies aquesta reunió es va desenvolupar a l’interior de l’església. En primer lloc mn. Pere Montagut va pronunciar unes paraules d’agraïment per la tasca desenvolupada al llarg dels 24 anys que ha estat en la nostra Parròquia. Seguidament tots els membres dels consells van explicar la situació en què es troba cada grup / entitat i les novetats des de l’última reunió. Finalment, van prendre la paraula el nou rector mn. Joan Costa i el nou vicari mn. Pablo Pich, manifestant tots dos els seus desitjos de treballar en benefici de la Parròquia del Remei.