El diumenge 18 d’abril tingueren lloc les confirmacions d’onze feligresos de la nostra parròquia. Va presidir el bisbe auxiliar Mons. Toni Vadell. Preguem per la seva fidelitat.