El 10 de maig es feu la Benedicció del Temple i consagració dels altars, per Iltre. Dr. Joan Serra, Canonge Tinent Vicari General de la Diòcesis.