El diumenge 5 de febrer, a les 17:30h, tindrem una adoració de lloança, davant el Santíssim Sagrament, organitzat per gent d’Emmaús i Effetà, obert a tothom qui vulgui participar-hi.