Estem dins de la setmana de pregària per la unitat dels cristians. El 1935, l’abbé Couturier va promoure la Setmana Universal de Pregària per la Unitat dels Cristians. A Barcelona va arribar el 1954 per iniciativa del reverend Rosendal: catòlics i protestants es reuniren, per primera vegada, per reflexionar i per pregar junts. Actualment promouen la Setmana de Pregària el  Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians de la Santa Seu i la Comissió Fe i Constitució del Consell Mundial de les Esglésies. Cada any els textos són preparats per grups diversos. Durant la setmana es convida les esglésies a pregar juntes per arribar a la plena unitat volguda per Crist.

A Barcelona, des del 1995, es va convenir d’inaugurar la Setmana de Pregària a la Catedral de Barcelona amb la participació de totes les confessions cristianes. El moviment ecumènic és un fet pensat, nascut i potenciat des del propi cristianisme. És la reacció de molts cristians i de moltes esglésies i comunitats cristianes davant l’escàndol de la desunió dels seguidors de Jesucrist. La unitat dels cristians, avui, no és vista com una fita a aconseguir, mitjançant el pacte i l’entesa de les diverses confessions cristianes. Es desitja, més aviat, com la realització d’una voluntat expressa i específica de Jesús. Però es vol realitzar pels camins i en els moments que Ell mateix voldrà.

Estem en una societat canviant, una societat cada cop més plural. La resposta que hem de donar els cristians ha de ser el testimoni del nostre amor i de la nostra unitat. No per motivacions polítiques, sinó per fer veritat allò que Crist diu en el Sermó de la Muntanya de l’Evangeli segons Mateu: «Benaurats els constructors de la pau, perquè seran anomenats fills de Déu».