El diumenge següent a l’11 de febrer (Mare de Déu d Lourdes), és a dir, el dia 14 de febrer tindrà lloc el Rosari solemne implorant de la Verge Maria la salut per als malalts.

Els fidels, amb les seves torxes a les mans i cantant l’Ave Maria, adoren el Santíssim Sagrament i reben la benedicció eucarística.

El rosari tindrà lloc a les 13h, dins l’església parroquial.