Christifideles Laici

«Va sortir després cap a les nou del matí, va veure altres que s’estaven a la plaça desocupats i els digué:” Aneu també vosaltres a la meva vinya “» (Mt 20, 3-4).

Moviment per a la Nova Evangelització fundat a Barcelona l’1 de setembre de 1996. Amb el mètode de Cursets d’Evangelització, formen als veritables apòstols de Jesucrist. Mitjançant les Trobades, els Grups de Perseverança, els Exercicis Espirituals i l’Adoració Eucarística, ofereixen a joves, adults i famílies un ambient propici per a la conversió i l’apostolat a parròquies i diversos àmbits en els quals poden portar a l’encontre de Crist.

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POST-SINODAL DE SU SANTIDAD JUAN PABLO II SOBRE VOCACIÓN Y MISIÓN DE LOS LAICOS EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO. 

Si esteu interessats en unir-vos al Moviment Christifideles Laici podeu contactar amb Victor de Blas.