Missa Solemne de Festa Major. Santa Maria del Remei de Les Corts, patrona de la Parròquia i del barri de Les Corts. Diumenge 11 d’octubre de 2020. Relleu en el càrrec de rector i vicari de la Parròquia a mn. Joan Costa i mn. Pau Pich en substitució de mn. Pere Montagut.
(CLICAR EN LA IMAGEN PARA ACCEDER AL VIDEO)