Efectes de la crisi de la pandèmia a les famílies que acompanyem.

Una vegada més la crisi no ha estat igual per a tothom. Els més fràgils han vist com més ràpidament i més intensament les seves condicions de vida han empitjorat i, en la majoria dels casos, s’han enfonsat al perdre la feina que tenien sovint amb pocs ingressos.

Les dificultats en l’habitatge, en la convivència i en les atencions, l’eixamplament de la bretxa educativa i digital i els problemes de salut completen la mirada sobre l’impacte que aquesta crisi ha portat a les famílies acompanyades per Càritas.

Tres de cada deu llars no disposen ara mateix de cap ingrés, aproximadament 450.000 persones que resideixen en llars acompanyats per Càritas no ingressen ni un sol euro a hores d’ara, el que representa un increment del 136%. La pobresa severa (menys de 370 € per a una persona i menys de 776 € per a dos adults i dos menors) s’ha incrementat un 30% i arriba a 1 milió de persones entre les famílies que Càritas acompanya.

Més de 700.000 persones acompanyades per Càritas, resideixen en llars sense diners per pagar l’habitatge ni els subministraments, i una de cada quatre famílies (24%) podria haver d’abandonar el seu habitatge, per desnonament o per reduir despeses.

El confinament ha dificultat la convivència i la conciliació de la vida laboral i familiar, augmentant els conflictes un 19% i fent impossible compatibilitzar la feina amb tenir cura dels menors. En una de cada tres llars ha baixat el rendiment escolar i els estudiants han tingut dificultats per continuar des de casa, tant per la manca de dispositius i connexió com per dificultats personals.

La bretxa digital augmenta, més de 200.000 persones que resideixen al 14 % de les llars acompanyades per Càritas no tenen Internet i prop de la meitat (46%) no saben fer tràmits administratius per aquest mitjà.

S’han reforçat els llaços familiars, encara que aquests tenen cada vegada menys capacitat per oferir recolzament.