El passat dilluns 27, festivitat de sant Vicent Paul, es va convocar a pares i mares de Guies i Scouts a la reunió d’inici de curs o Ronda Solar que acull la nostra Parròquia.

El cap de l’agrupació a Barcelona de Guies i Scouts d’Europa, Joan Alfons, va presentar en primer lloc el vídeo sobre el camí de Sant Jaume realitzat a l’estiu per diversos membres de diferents agrupacions.

Seguidament es va fer balanç de la Ronda Solar 2020-2021, en el què es va comentar el descens d’activitats desenvolupades a causa de la pandèmia. En aquest període anterior els caps van realitzar diversos voluntariats i activitats. Va destacar la novetat en la seva persona com a nou cap i l’arribada de nous mossens a la Parròquia del Remei.

Per a la nova Ronda Solar va destacar el relleu de caps en les tres de les quatre unitats. Igualment va informar que es potenciarà l’escoltisme com a mètode de treball i es potenciaran les activitats amb els nois i noies. Altres objectius són la cohesió entre patrulles, la formació en locals i en la naturalesa, noves tècniques i fomentar les activitats conjuntes entre les patrulles de Barcelona i les lliures.

A continuació, els pares i mares es van dividir en dos grups segons tinguessin els seus fills en la Branca Verda (Guies i Scouts) y la Branca Groga (Lobatas i Llops) per recollir informacions de les properes activitats i les novetats específiques de cada grup.

L’estructura bàsica de l’Agrupació Santa Maria del Remei (noies) i de l’Agrupació Beat Pere Tarrés (nois) és una Branca Verda, és a dir, les patrulles Cérvol, Pantera i Lince de noies i les patrulles Ós, Senglar i Falco de nois , que tenen com cap de Patrulla a Glòria i com a cap de Tropa a Víctor. La Branca Groga, és a dir, els llobatons tenen com a cap a Mia i les llobatones a la Laia.

La primera activitat programada serà una acampada a Viladrau amb totes les agrupacions de Catalunya del 1 al 3 d’octubre.