ORACIONS PER AL MOMENT QUE VIVIM
CAT  ESP
ORACIONS PER AL MOMENT QUE VIVIM

Preguem a nostra Mare i Patrona

Santa Maria, Mare de Déu del Remei, protegiu amb vostre mantell els vostres fills en aquests moments d'incertesa i de dolor. Que el vostre diví Fill sigui salut en la malaltia, guia en l’angoixa i consol en la necessitat. Davant les epidèmies protegiu aquesta parròquia i a tots els vostres fills dispersos pel món. Que la nostra pregària conforti als qui pateixen, la nostra caritat estigui sempre disposada i la nostra esperança descansi en Jesucrist, Senyor nostre. Amén.

image

Intercedim per tots

En l'especial circumstància que travessa el nostre món, preguem per tots els malalts, els professionals sanitaris i tots aquells que tenen responsabilitats; perquè el Senyor els atorgui fortalesa, consol i saviesa per afrontar aquests moments i per aconseguir la cura d'aquesta epidèmia. Preguem al Senyor.

Rep totes les nostres novetats al teu correu electrònic Subscriu-te